PROJEKT SYSTEMU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z WARTOŚCIAMI SALINARNYMI BOCHNI
28 kwietnia 2012
PROJEKT MUZEUM PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE
28 marca 2012

Miejsce: MUSZYNA
Przeznaczenie: obiekt handlowy
Inwestor: MEBLODOM PLUS
Powierzchnia: 2000m2

Punktem wyjściowym tego projektu było spełnienie wymogów architektonicznych planu miejscowego dotyczących nawiązania do istniejącej, historycznej zabudowy Muszyny. Forma dachu nawiązuje do tradycyjnej zabudowy miasta oraz do jego układu urbanistycznego, przy czym jego funkcjonalność pozostaje na wysokim poziomie.